Zelfredzaamheid loopt als rode draad door al onze projecten. Daarom focussen we niet alleen op de kinderen zelf, maar bieden we ook steun aan hun families en de gemeenschap als geheel. Op deze manier willen we op een duurzame manier en voor zoveel mogelijk families de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Ga naar de bovenkant