Onze nieuwe leraar, Seanghong, is gestart!

Het CSEP is de afgelopen jaren enorm gegroeid en er zijn ruim 200 families betrokken bij het project. Naast het verzorgen van Engelse lessen en computerlessen, biedt het CSEP ook maatschappelijk werk voor de betrokken families. Het komende jaar hopen we het project verder uit te breiden met onder andere een crèche en een gezondheidsprogramma.

Deze geweldige groei van het project maakt ook dat het te veel werk is geworden voor onze projectcoordinator. Gelukkig hebben wij, in samenwerking met Golden Futures UK en dankzij uw steun, fondsen kunnen verlenen om vanaf 1 november een nieuwe werknemer voor het project in dienst kunnen nemen. Seanghong kijkt al met plezier terug op zijn eerste week voor de klas!