Volg je minor of (afstudeer)stage in Cambodja!

Zou jij graag naar het buitenland willen voor je minor, stage of afstudeerproject? Wil jij niet alleen een toffe ervaring, maar ook nog eens een steentje bijdragen aan een betere wereld? Kom dan naar Cambodja!

Alle studierichtingen welkom

Stichting Dom-ray ontvangt jaarlijks studenten van verschillende universiteiten en hogescholen voor hun minor, stage of afstudeerproject. Allerlei studierichtingen zijn welkom; zo hebben wij projecten voor studenten geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, bewegingswetenschappen, diëtetiek, logopedie, social work, rechten, PABO, pedagogiek, civiele techniek, built environment, landbouwkunde, human resource management, creative business, communicatie, multimedia en marketing.

Staat jouw studierichting er niet tussen maar wil je wel graag naar Cambodja? Neem ook dan gerust contact op; er is altijd wel een project waar wij jouw hulp bij kunnen gebruiken.

Cambodja, “the Kingdom of Wonder”

Als je bij Dom-ray je minor of (afstudeer)stage onderneemt, ga je zeker een mooie ervaring tegemoet. Je duikt de lokale gemeenschap in en werkt samen met Cambodjanen uit alle lagen van de bevolking. Zo leer je het land, de mensen en de cultuur op een hele bijzondere manier kennen. Uiteraard krijg je ook genoeg vrije tijd om leuke uitstapjes te maken om de rest van het land te ontdekken. Om een indruk te krijgen van hoe een periode in Cambodja eruit ziet, kun je hieronder de vlog’s en testimonials van andere studenten bekijken.

Word jij hier enthousiast van? En ben je iemand die van aanpakken houdt, “out of the box” kan denken en niet terugdeinst voor een uitdaging? Dan horen we heel graag van je! Stuur ons een berichtje.

Een greep uit de mogelijkheden

Dom-ray kan jou van een mooi project voor je minor of (afstudeer)stage voorzien. De minor of stage zelf, dus de afspraken met je hogeschool of universiteit, regel je zelf. De meeste studenten komen via een minor waarmee zij in het buitenland stage kunnen lopen, zoals de minor International Sustainable Development van hogeschool Windesheim. Maar dit hoeft niet. Veel opleidingen bieden je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Je kunt je minor of stage locatie vaak zelf regelen. Vliegtickets, het visum en accomodatie regel je zelf en zijn voor eigen kosten. Wel kunnen we je hier natuurlijk advies over geven. Voor vertrek krijg je een uitgebreid introductie document met allemaal handige tips & tricks. In Cambodja word je begeleid door onze Cambodjaanse staff.

Hieronder vind je een greep uit de mogelijke projecten. Staat jouw studierichting of droomproject er niet tussen? Niet getreurd – we kunnen ook jouw hulp vast goed gebruiken! Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Eén van onze projecten is het CountrySide Education Project. Het CountrySide Education Project biedt onderwijs aan bijna 300 kinderen van schoolgaande leeftijd op het arme Cambodjaanse platteland. Op dit moment zijn er voor de kleinere kinderen – de peuters en kleuters – nog geen opvang- en onderwijsmogelijkheden. Dit is wel hard nodig. Vanwege armoede moeten ouders lange dagen werken. Kleine kinderen worden dan noodgedwongen meegenomen naar werkplekken die voor hen niet veilig zijn, broertjes en zusjes moeten thuisblijven van school om voor de kindjes te zorgen, of ze blijven een tijdje alleen thuis. Vanzelfsprekend is dit niet bevorderlijk voor hun ontwikkeling. Daarom zouden Dom-ray en NFC graag een kinderopvang en voorschool opstarten.

Als student social work, PABO of pedagogiek kun jij ons helpen bij het realiseren van dit project. Je denkt mee over alle facetten die bij de start van een nieuw project komen kijken. Je denkt mee over de inrichting van het gebouw en benodigde materialen, over de benodigde human resources en de ontwikkeling van het curriculum. Je helpt bij de begroting en het schrijven van aanvragen voor financiële ondersteuning. Je denkt ook mee over een holistische inrichting van dit project; je duikt de gemeenschap in en onderzoekt de mogelijkheden om niet alleen de kindjes zelf, maar het hele gezin te ondersteunen door bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de ouders/verzorgers. Je denkt na over manieren waarop we de gemeenschap kunnen betrekken en hoe het project een duurzaam community driven karakter kan krijgen. Voor dit project zul je veel tijd doorbrengen op het Cambodjaanse platteland, maar je zult ook werkzaam zijn in de hoofdstad van het land, Phnom Penh. Daarnaast wordt verwacht dat je andere scholen, organisaties en NGOs bezoekt om inspiratie op te doen voor het project en mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden te initiëren. Hiervoor zul je ook naar andere steden en dorpen in Cambodja reizen.

In Nederland kun je vanuit verschillende instanties en overheden hulp krijgen als het niet zo goed met je gaat. Denk bijvoorbeeld aan toeslagen om je financieel uit de brand te helpen, organisaties die je helpen om het papierwerk voor deze ondersteuning in te vullen, of groepen waar je je bij kan aansluiten als je je eenzaam voelt. In ontwikkelingslanden is dit niet zo vanzelfsprekend. Er zijn in Cambodja beperkte social services en veel mensen, zeker de arme mensen op het platteland, weten de weg naar deze ondersteuning niet te vinden. Als student social work of rechten ga je uitzoeken wat voor ondersteuning er beschikbaar is en hoe de gezinnen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Op basis van dit overzicht kun je een voorstel doen voor een werkproces voor gezinsbegeleiding, waarmee onze werknemers ook na jouw vertrek hulp kunnen blijven bieden aan gezinnen in nood.

Mensen op het Cambodjaanse platteland hebben maar beperkt toegang tot gezondheidszorg. Ook de kennis over gezond leven en het voorkomen van ziektes is beperkt. Dit veelzijdige project probeert hier op verschillende manieren verandering in te brengen.

Als student verpleegkunde, gezondheidswetenschappen of geneeskunde organiseer je samen met artsen, verpleegkundigen en paramedici van lokale klinieken medische missies om (curatieve en preventieve) gezondheidszorg te bieden aan achtergestelde gemeenschappen op het Cambodjaanse platteland. Daarnaast doe je onderzoek naar een onderwerp van keuze, zoals de gezondheid van de ouderen, of het voorkomen van overdraagbare infectieziekten. Op basis van de uitkomsten van je onderzoek doe je een voorstel voor activiteiten die de geconstateerde problemen aanpakken. Of je kunt je inzetten voor public health door het ontwikkelen van lessen of workshops over belangrijke gezondheidsonderwerpen zoals voeding en beweging.

Mondzorg en tandheelkundige problematiek is een belangrijk aandachtspunt binnen dit project. Maar liefst 71% van de kinderen heeft gaatjes. Er is weinig kennis over het belang van goede mondzorg. Studenten mondzorgkunde of tandheelkunde kunnen hierin een grote bijdrage leveren. Samen met Cambodjaanse professionals ga je aan de slag om de orale gezondheid te verbeteren.

Het belang van voldoende en juiste lichaamsbeweging is bij veel Cambodjanen niet bekend. Als student fysiotherapie of bewegingswetenschappen onderzoek je de kennis van de lokale bevolking over lichaamsbeweging en ontwikkel je een stimulerend en duurzaam programma voor een doelgroep naar keuze.

Door de armoede zijn veel gezinnen niet in staat voldoende gevarieerde en gezonde voeding op tafel te zetten. Daarnaast ontbreekt de kennis over gezonde voeding en de effecten van voeding op de gezondheid. Door de Westerse invloeden worden gezonde opties ook vaak vervangen door snelle, goedkope, maar ongezonde alternatieven. Als student voeding en diëtiek onderzoek je eetgewoonten binnen deze arme plattelandsgemeenschap en doe je voorstellen hoe hun dieet kan worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een lesprogramma over gezonde voeding en het belang daarvan, of het opstarten van een schooltuin om gevarieerde voeding voor de kinderen van de school te bewerkstelligen.

Communicatie en (multi)media studenten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheidsvoorlichting. Hoe zorg je ervoor dat deze informatie op een cultuursensitieve manier wordt overgebracht? Hoe kan deze informatie iedereen bereiken, ook degenen die niet kunnen lezen of schrijven? Leer je skills te gebruiken in een internationale context en doe ervaring op met cultuursensitieve communicatie!

Heb jij weleens geprobeerd om een andere taal te leren? Dat kan best lastig zijn, zeker als er allerlei andere klanken in die taal voorkomen. Voor Cambodjaanse kinderen en jongeren is het heel nuttig om Engels te leren spreken – met kennis van deze taal kunnen zij later een veel betere baan krijgen. Maar Engels kent behoorlijk wat andere klanken dan de Cambodjaanse taal. Het leren van een goede uitspraak is voor veel Cambodjanen erg moeilijk. Je gaat als student logopedie het verschil in tongval tussen de Cambodjaanse en Engelse taal onderzoeken en probeert een ondersteunend lesprogramma te ontwikkelen waarmee Cambodjaanse kinderen en jongeren de juiste uitspraak beter onder de knie krijgen.

Stichting Dom-ray biedt studiebeurzen aan studenten uit een achterstandsituatie. Via een studie hopen zij de vicieuze cirkel van armoede te kunnen doorbreken. Om hierin succesvol te zijn, is niet alleen inhoudelijke kennis over hun studie belangrijk, maar is ook het ontwikkelen van life-skills cruciaal. Als student binnen dit project ontwikkel je samen met onze student coördinator en andere professionals een programma van lessen, workshops en activiteiten die de studenten helpen bij de ontwikkeling van deze life-skills. Dit project is onder meer geschikt voor studenten social work, human resource management, psychologie, communicatie en marketing. Binnen dit project help je onze studenten, maar maakt ook jouw eigen kennis en kunde op het gebied van life-skills en persoonlijke ontwikkeling een enorme vlucht door!

Hoe vond jij het om je studie te kiezen? Had je snel een keuze gemaakt? Of heb je lang getwijfeld? Studiekeuze is best moeilijk. Al helemaal voor studenten uit een achterstandspositie die niet weten welke studiemogelijkheden er zijn en ook niet de middelen hebben om dit uit te zoeken. Wij willen daar graag verandering in brengen. Daarom hebben we een studiekeuze tool ontwikkeld. Jij gaat met een team van Cambodjaanse young professionals de lokale gemeenschap in duiken; je bezoekt scholen, NGO’s, en overheden, zowel in de stad als op het platteland, om te onderzoeken wat scholieren nodig hebben voor het maken van hun keuze. Op basis van deze (gebruikers)ervaring ga jij de studiekeuze tool verbeteren. Dit project is onder meer geschikt voor studenten social work, human resource management, psychologie, communicatie en marketing, multimedia en ICT/webdesign. Je creativiteit en sociale skills kun je goed kwijt in dit project.

Het CountrySide Education Project biedt extra-curriculair onderwijs aan bijna 300 kinderen van schoolgaande leeftijd op het Cambodjaanse platteland. Het project is uit zijn voegen gegroeid en er is dringend behoefte aan meer ruimte. Daarnaast heeft het gebied te kampen met de uitersten van het klimaat – hitte, droogte, grote regenval, etc. Ook is er behoefte aan vergroening. Binnen dit project kies jij een onderwerp uit dat jij gaat uitzoeken. Je doet een voorstel voor een duurzame oplossing. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor groene energie, de opties voor een schoon drinkwater voorziening en regenwaterafvoer, maar ook aan optimalisatie van de inrichting van de klaslokalen, rekening houdend met factoren als geluid en warmte, of het ontwerpen van een speelplaats. Dit project is met name geschikt voor bouwkunde, built environment, (civiele) techniek en elektrotechniek studenten.

Het merendeel van Dom-ray’s projecten vindt plaats op het arme Cambodjaanse platteland. De arme boerengezinnen worden geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen. De meeste boeren verbouwen rijst. Door de klimaatveranderingen gaat steeds vaker een groot deel van hun oogst verloren. Daarnaast wordt het steeds lastiger om met grote producenten te concurreren. De boeren moeten leningen met hoge rentes afsluiten om zaad, mest en machines te kunnen betalen, die zij slechts moeilijk kunnen terugbetalen door het lage rendement. Het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede is extreem moeilijk geworden. 

Als student landbouwkunde, animal science, rural development, of soortgelijke studierichtingen kun je onze boeren helpen aan een beter toekomstperspectief. Zo kun je bijvoorbeeld onderzoek doen naar de grootste uitdagingen voor deze boeren en daar oplossingen voor aandragen. Je kunt mogelijkheden voor circulaire landbouw of diversificatie van landbouw onderzoeken.Je kunt nadenken over andere inkomstenbronnen, zoals het inzetten van (pluim)vee. Ook kun je je bezig houden met de impact van het klimaat en oplossingen aandragen voor de gevolgen van steeds extremer wordende weersomstandigheden. Ook kun je nadenken over social initiatieven, zoals bijvoorbeeld een schooltuin of community garden, waar grotere groepen mensen letterlijk en figuurlijk de vruchten van kunnen plukken.

Om een indruk te krijgen

Testimonials & vlogs coming soon!

Stage of afstudeerproject voor het goede doel

Zoek jij een leuk project voor je stage of afstuderen? Wil je daarbij graag bijdragen aan het goede doel, maar wel in Nederland blijven? Ook dan kan Dom-ray jou van een mooi project voorzien!

Zo verwelkomen wij ondermeer studenten International en Creative Business, Communicatie, Media en Marketing. Je kunt ons helpen met donor relations, het doen van marktonderzoek, bij het beheren van onze social media, het inrichten van fondswervingscampagnes, het creëren van inspirerende content voor onze website, en nog veel meer! Of je kunt samenwerken met de troepen in Cambodja om hen te ondersteunen met waardevolle kennis uit jouw vakgebied! Denk bijvoorbeeld aan het samenwerken met studenten verpleegkunde om goede voorlichtingslessen over gezondheid te ontwikkelen. HBO studenten kunnen tijdens hun stage begeleiding krijgen van onze partner; het marketing en communicatiebureau Pappenheimers.