Het CountrySide Education Project heeft tot nu toe vooral onderwijs en ondersteuning geboden aan kinderen van schoolgaande leeftijd. Voor haar minor International Sustainable Development onderzoekt Domino of we ook de peuters en kleuters kunnen ondersteunen door middel van een voorschool en kinderdagopvang.

Met een dergelijk project hopen we vanaf een vroege leeftijd de ontwikkeling spelenderwijs te kunnen stimuleren. Daarnaast biedt een dagopvang ook aan ouders de mogelijkheid om meer uren te werken, zodat het gezinsinkomen toeneemt en daarmee het toekomstperspectief van het hele gezin beter wordt. Ook voorkomen we dat oudere broers of zussen thuis worden gehouden van school om op de kleine kinderen te passen. Om de vraag naar en mogelijkheden tot een dergelijk nieuw project te onderzoeken is zij samen met onze staf de gemeenschap ingedoken.