Nu de scholen weer open mogen, delen wij schoolbenodigdheden uit aan degenen die dat zelf niet kunnen bekostigen.

Ook Cambodja heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met de Coronapandemie. Door de extra financiële problematiek die de families ten gevolge van de pandemie ondervinden, kunnen sommige gezinnen de schoolkosten voor hun kinderen niet meer opbrengen. Om te voorkomen dat de kinderen thuisblijven van school, proberen wij de allerarmsten in onze gemeenschap te ondersteunen door de schoolbenodigdheden te bekostigen. Zij hebben van ons schooluniformen, schriften, pennen en rugzakken gekregen.

Wilt u ook meehelpen om onderwijs voor alle kinderen toegankelijk te maken? Doneren kan via een klik op de knop, of neem contact op voor de mogelijkheden om een kind of student te sponsoren.