Het MidwayHouse biedt betaalbare en veilige huisvesting aan studenten tijdens hun vervolgopleiding. Daarnaast traint het hen in vaardigheden die noodzakelijk zijn om een succesvolle transitie naar een compleet zelfstandig bestaan te maken. Een onderdeel hiervan zijn de maandelijkste MidwayHouse meetings. Tijdens deze meetings bespreken de studenten praktische zaken over de organisatie van hun huishouden. Samen lossen zij eventuele problemen op. Daarnaast worden ook workshops gehouden. De workshops organiseren zij zelf en nodigen hiervoor ook gastsprekers uit.
Na jarenlange reisrestricties door de Corona-pandemie, kon Stichting Dom-ray in juli 2022 haar projecten weer bezoeken. Ze bracht ook een bezoek aan haar studenten in het MidwayHouse en woonde één van de workshops bij.
Zou u een student willen sponsoren zodat hij of zij een universitaire studie kan volgen? U kiest zelf welke student u zou willen sponsoren en krijgt geregeld updates over deze student. Neem voor meer informatie contact met ons op!