Wie we zijn

Stichting Dom-ray is een kleinschalige, Nederlandse stichting met grootschalige impact op lokaal niveau.

Lees meer

Wat we doen

Stichting Dom-ray biedt onderdak, onderwijs en ondersteuning aan kansarme Cambodjaanse jongeren.

Lees meer

Over Cambodja

Een prachtige, toeristische bestemming, maar helaas niet zonder sociale problemen.

Lees meer

Algemene informatie

Lees meer over onze financiën, onze jaarverslagen, ons beleid en onze ANBI-status.

Lees meer