Algemene informatie

Formele gegevens en publicaties

Contactgegevens

Vestigingsadres:
Stichting Dom-ray
Paramaribostraat 139-1
1058VK Amsterdam

Postadres:
Stichting Dom-ray
Papenweg 122
6212 CJ Maastricht

Telefoon: +31683536329
E-mail: info@stichtingdom-ray.nl

Zakelijke gegevens

KVK: 14095608

ANBI RSIN: 818238057

IBAN: NL48ABNA0602123801

BIC: ABNANL2A

Publicaties

Bestuur en Beloning

Voorzitter: E. Cohen
Secretaris: P.E.H. Rondagh
Penningmeester: G.J.H. Stallinga

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie en er bestaat geen beloningsbeleid voor de bestuursleden en/of andere betrokkenen. Haar administratie en fondsenwerving worden op vrijwillige basis en zonder vergoeding uitgevoerd door het Bestuur.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen en realiseren van projecten ter ondersteuning van hulpbehoevenden in ontwikkelingslanden, met name ook ten behoeve van wezen en kansarme kinderen dan wel jongvolwassenen in Cambodja, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord. Om dit doel te bereiken, werkt Stichting Dom-ray samen met internationale en Cambodjaanse organisaties en financiert zij diverse lokale Cambodjaanse projecten. Stichting Dom-ray heeft geen winstoogmerk. Alle verworven fondsen worden besteed om de doelstellingen van Stichting Dom-ray te bereiken.