Onderdak, onderwijs en ondersteuning

Onderdak, onderwijs en ondersteuning vormen de kern van onze liefdadigheidsstichting. Deze drie elementen zijn doorslaggevend voor het verbeteren van het toekomstperspectief van kansarme kinderen in Cambodja. Om op deze drie gebieden flinke slagen te kunnen slaan, werkt Stichting Dom-ray samen met internationale en Cambodjaanse organisaties en financiert de stichting diverse, lokale, Cambodjaanse projecten.

Partners en projecten

Al sinds haar oprichting werkt Dom-ray zeer nauw samen met de Cambodjaanse organisatie New Future for Children (NFC). NFC is in 2003 opgericht om kansarme kinderen in Cambodja een veilig onderkomen en onderwijs te kunnen bieden. Door de jaren heen is NFC getransformeerd. Het weeshuis werd een gemeenschapscentrum waar kansarme kinderen uit Phnom Penh de kans krijgen om lessen in de Engelse taal en computervaardigheden te volgen.

Sinds 2013 bieden NFC en Dom-ray deze onderwijsmogelijkheden ook aan op het Cambodjaanse platteland via het CountrySide Education Project. Basis- en middelbaar onderwijs worden er gestimuleerd, net als extra-curriculaire activiteiten. Ook proberen NFC en stichting Dom-ray er studenten en hun families te motiveren voor vervolgopleidingen. Zo worden er bijvoorbeeld studiebeurzen aangeboden. Studenten kunnen daarnaast terecht in het MidwayHouse, dat betaalbare en veilige huisvesting biedt aan studenten uit een achterstandssituatie.

We staan nooit stil!

Naast de nauwe banden met NFC heeft Stichting Dom-ray door de jaren heen veel samenwerkingsverbanden gesloten met andere internationale en Cambodjaanse organisaties. Zo kon de stichting actief bijdragen aan de realisatie van een aantal nieuwe, lokale projecten. In samenwerking met de Britse goede doelen stichting Golden Futures wordt bijvoorbeeld veel aandacht geschonken aan mentoring, studiekeuze en loopbaanontwikkeling van kinderen en jongeren die betrokken zijn bij onze projecten.

Zelfredzaamheid loopt als rode draad door al onze projecten. Daarom focussen we niet alleen op de kinderen zelf, maar bieden we ook steun aan hun families en de gemeenschap als geheel. Op deze manier willen we op een duurzame manier en voor zoveel mogelijk families de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Benieuwd naar al onze activiteiten? Bekijk dan de project-updates op onze website, schrijf u in voor de nieuwsbrief en/of volg ons op social media.

Bekijk alle projecten

Met – maar ook hét – onderwijs naar een hoger niveau

Onderwijs promoten

Uiteraard gaan kinderen in Cambodja doorgaans gewoon naar school. Helaas gebeurt het nog regelmatig dat kinderen uit achterstandssituaties hun school niet kunnen afmaken. Ouders hebben daar de financiële middelen niet voor, of er wordt aan de kinderen gevraagd bij te dragen aan het familie-inkomen of huishouden. Door de vaak nijpende financiële situatie wordt school niet als een prioriteit gezien. Stichting Dom-ray wil deze mentaliteit blijvend veranderen door actief onderwijsprojecten aan te moedigen. Zo zijn veel jongeren dankzij onze projecten de eersten uit hun families die succesvol hun basisschool en middelbare school afronden en aan een vervolgopleiding beginnen.

Onderwijs faciliteren

Mochten kinderen hun boeken voor het reguliere onderwijs niet kunnen betalen, dan zorgen wij dat er kopieën in onze bibliotheek beschikbaar worden gesteld. Als zij hun schooluniform niet kunnen bekostigen, dan nemen wij deze kosten voor onze rekening. Om naar de vaak ver gelegen school te kunnen reizen stellen we fietsen beschikbaar.

Onderwijs uitbreiden

Stichting Dom-ray biedt jongeren de kans om de Engelse taal te leren en computervaardigheden onder de knie te krijgen. We zorgen ervoor dat de benodigde materialen aanwezig zijn, en dat er docenten beschikbaar zijn om deze belangrijke lessen te geven als aanvulling op het reguliere onderwijs. Daarnaast worden middelbare scholieren begeleid bij het maken van een studiekeuze. Met behulp van een digitaal platform kunnen studenten zich oriënteren op verschillende opleidingen en scholen.

Een veilige, betaalbare woonomgeving

Studentenhuis in de stad

Om niet alleen de cognitieve, maar ook de sociale ontwikkeling van studenten zoveel mogelijk te stimuleren, bieden we jongvolwassenen de mogelijkheid om gezamenlijk te wonen in een studentenhuis in de stad. Op deze manier creëren we een betaalbare woonomgeving, waar ze veilig kunnen leren én leven.

Op naar het volwassen leven

Naast het bieden van een veilig thuis en onderwijs, helpen we kinderen en jongvolwassenen met het verbeteren van hun zelfstandigheid. Studenten die gezamenlijk in een huis wonen, worden bijvoorbeeld geconfronteerd met allerlei huishoudelijke verantwoordelijkheden die op hen afkomen. Naast het managen van alle huishoudelijke taken, wordt hen geleerd om verstandig met geld om te gaan. Ons uiteindelijke streven is dat jongvolwassenen bij het afronden van hun studie ook meteen zelfstandig genoeg zijn om op eigen kracht, met alle geleerde vaardigheden en ervaringen, deel uit te maken van de maatschappij.

De cirkel is rond

In ruil voor de steun die jongeren van stichting Dom-ray krijgen, vragen we hen tijdens of na hun studie bij te dragen aan onze projecten. Op deze manier vergroten we onze impact en hopen we dat jongeren elkaar inspireren. Zo dragen studenten Engels bij aan onze taallessen en studenten social work verrichten huisbezoeken. Het zijn enkele voorbeelden van hoe ‘onze’ jongeren zelfs tijdens hun studie al een flinke bijdrage leveren aan het versterken van de lokale samenleving.