Een kleine en persoonlijke liefdadigheidsstichting

Dom-ray is in 2007 opgericht door Emily Cohen (Emmy). Zij werkte in de zomer van 2006 voor het eerst als vrijwilliger in het tehuis en onderwijscentrum van New Future for Children (NFC) in Cambodja. De situatie in Cambodja, waar kansarme kinderen het risico lopen slachtoffer te worden van criminaliteit, kinderarbeid en kinderprostitutie, heeft haar destijds enorm aangegrepen.

Kleinschalig en doelbewust

Stichting Dom-ray is een kleine en persoonlijke stichting. De administratie en fondsenwerving worden op vrijwillige basis en zonder vergoeding uitgevoerd door het bestuur. Hierdoor zijn de kosten die de stichting maakt minimaal. Ook overige kosten, zoals bezoeken aan Cambodja, nemen de bestuursleden geheel voor eigen rekening. Dergelijke uitgaven worden dus niet bekostigd door de stichting. Het is ons er alles aan gelegen dat de donaties en fondsen daar terecht komen waar ze horen: bij de kansarme jongeren in Cambodja.

Samenwerken is de sleutel

Liefdadigheidsinstellingen en goede doelen die lokaal opereren en veilige huisvesting en/of onderwijs kunnen aanbieden, zijn essentieel om te voorkomen dat kwetsbare kinderen worden uitgebuit. Zij helpen de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. De destijds nijpende financiële situatie van de lokale Cambodjaanse stichting New Future for Children en de vrolijke, gemotiveerde, liefdevolle kinderen hebben Emily Cohen geïnspireerd om na haar eerste bezoek NFC te blijven steunen. Begin 2007 heeft zij Stichting Dom-ray opgezet en sindsdien zet zij zich met veel passie in voor dit goede doel.

Emily Cohen

Emily Cohen is zeer begaan met het lot van kinderen en jongeren. Zij studeerde geneeskunde aan Maastricht University en is sinds haar afstuderen in 2012 werkzaam binnen de kindergeneeskunde. Als kinderarts in opleiding aan het AmsterdamUMC zet zij zich dagelijks in voor het welzijn van kinderen. Naast haar baan als arts zet zij zich nog steeds vol overgave in voor Stichting Dom-ray.

Partnerorganisaties

Al sinds haar oprichting werkt Dom-ray zeer nauw samen met de Cambodjaanse organisatie New Future for Children (NFC). NFC is in 2003 opgericht om zo’n 100 kansarme kinderen een veilig onderkomen en onderwijs te kunnen bieden. Door de jaren heen is NFC getransformeerd van een weeshuis naar gemeenschapscentrum en hebben Dom-ray en NFC samen nieuwe dochterprojecten opgestart.

Een tweede partner van NFC en Dom-ray is de Britse goede doelen stichting Golden Futures. Golden Futures werd net als Dom-ray in 2007 opgericht. De Britse oprichters verrichtten in dezelfde periode als Emily vrijwilligerswerk voor NFC. Hun connectie bestaat al erg lang en is erg hecht. In samenwerking met deze organisatie wordt veel aandacht geschonken aan mentoring en loopbaanontwikkeling van kinderen en jongeren die betrokken zijn bij onze projecten. Naast de nauwe samenwerking met NFC en Golden Futures, werkt Stichting Dom-ray ook op projectmatige basis samen met andere, zowel Nederlandse als Cambodjaanse, organisaties.