Privacyverklaring

1. ALGEMENE INFORMATIE

Vestigingsadres:
Stichting Dom-ray
Paramaribostraat 139-1
1058 VK Amsterdam

Postadres:
Stichting Dom-ray
Papenweg 122
6212 CJ Maastricht

E-mail: info@stichtingdom-ray.nl

Telefoonnummer: 0683536329

KvK-nummer: 14095608
ANBI RSIN: 818238057

2. COOKIES
Deze paragraaf is van toepassing op:

www.stichtingdom-ray.nl, www.dom-ray.nl en www.dom-ray.com

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoeken van pagina’s op onze websites wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen.

Google
Via onze websites worden cookies geplaatst van Google. Wij gebruiken Google Analytics en Google Search Console om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als u wilt weten wat Google met uw persoonsgegevens doet, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  Google (privacyverklaring)

Youtube
Op onze websites maken wij mogelijk gebruik van video’s die via een YouTube-plugin worden afgespeeld. Om het afspelen mogelijk te maken en het aantal afspeelmomenten van ons Youtube-account te peilen, worden cookies gebruikt. YouTube kan deze informatie gebruiken voor marketing doeleinden en ten behoeve van gepersonaliseerde advertenties. Als u wilt weten wat dit platform met uw persoonsgegevens doet, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  YouTube, onderdeel van Google (privacyverklaring)

WordPress
Onze websites zijn gebouwd met behulp van WordPress. Voor de werking van onze websites is het nodig enkele functionele cookies te plaatsen. Zonder deze cookies kan het zijn dat de website niet goed wordt getoond.

Social media
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, die u doorsturen naar de social media platforms Facebook, Instagram en LinkedIn. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege cookies welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Betaalplatformen
Voor het ontvangen van donaties maken wij gebruik van de volgende Payment Service Providers: Mollie, PayPal en Facebook. Hiervoor kunnen cookies noodzakelijk zijn. Om meer te weten te komen over hoe deze betaalplatforms omgaan met uw gegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

3. VASTLEGGING GEGEVENS DONATEURS EN BEGUNSTIGDEN
On-line en off-line documentatie
Wij leggen gegevens van donateurs en begunstigden vast in online bestanden (via Google Workspace) en off-line (digitale en papieren) bestanden ten behoeve van onze (financiële) administratie. We bewaren deze gegevens zolang de desbetreffende partij niet aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.

Betaalplatformen
Voor het ontvangen van donaties maken wij gebruik van de volgende Payment Service Providers:
Mollie: Mollie verzorgt het contact tussen uw bank of creditcard-aanbieder, ons donatieplatform en/of onze bank. Wij ontvangen hierbij geen inzage in uw inlog- of creditcardgegevens. Wel geeft Mollie ons inzage in de volgende informatie: uw naam, de hoogte van uw donatie, wanneer de betaling is gedaan en vanaf welk rekeningnummer (IBAN en BIC) deze betaling is gedaan. Als u wilt weten wat Mollie met uw persoonsgegevens doet, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: Mollie
PayPal: PayPal verzorgt het contact tussen uw bank of creditcard-aanbieder, ons donatieplatform en/of onze bank. Wij ontvangen hierbij geen inzage in uw inlog- of creditcardgegevens. Wel geeft PayPal ons inzage in informatie die gekoppeld is aan uw PayPal account: uw (PayPal account) naam, uw emailadres en uw woonadres. Als u wilt weten hoe PayPal met uw persoonsgegevens omgaat, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: PayPal
Facebook: Facebook verzorgt het contact tussen uw bank of creditcard-aanbieder, ons donatieplatform op Facebook en Instagram en onze bank. Wij ontvangen hierbij geen inzage in uw inlog- of creditcardgegevens. Wel maakt Facebook transactierapporten beschikbaar waarin uw voor- en achternaam, het donatiebedrag en uw e-mailadres (mits u dit wilt delen) zijn opgenomen. Als u wilt weten hoe Faceook met uw persoonsgegevens omgaat, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: Facebook

E-mailadressen
We leggen e-mail adressen vast om onze relaties nieuwsbrieven te sturen. We bewaren deze gegevens zolang de desbetreffende partij niet aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.

Social media (Facebook, Instagram, Google, LinkedIn)
We gebruiken sociale netwerken en advertising tools van Facebook, Instagram, Google en LinkedIn om online campagnes in te richten. Wij maken daarbij gebruik van de analytische tools van deze sociale netwerken om de effectiviteit en conversie te kunnen meten. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met de partijen in kwestie. Meer informatie over hoe de social media platforms uw gegevens verwerken kunt u vinden in de desbetreffende privacyverklaring:  

4. GEGEVENSBEHEER
Toegang derden tot persoonlijke data
Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden. We zullen persoonlijke gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Inzage, rectificatie, wissen gegevens
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om zijn of haar gegevens te controleren, aan te laten passen en/of te laten verwijderen. Stuur een e-mail met uw verzoek naar info@stichtingdom-ray.nl.

Bezwaar
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn of haar gegevens. Een e-mail naar info@stichtingdom-ray.nl volstaat om dit proces in gang te zetten.

Overdracht
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om zijn of haar gegevens over te dragen aan derden. Een e-mail naar info@stichtingdom-ray.nl volstaat om dit proces in gang te zetten.

Intrekken toestemming
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om toestemming van de verwerking van zijn of haar gegevens in te trekken. Een e-mail naar info@stichtingdom-ray.nl volstaat om dit proces in gang te zetten.

Klachten
Iedereen kan en mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als hij of zij vindt dat wij niet correct met zijn of haar gegevens omgaan. Kijk hier voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Bewaartermijn
Wij bewaren bezoekersgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Anonieme gebruikersdata bewaren wij gedurende een periode van 14 maanden. Gegevens van donateurs welke noodzakelijk zijn voor onze financiële administratie worden in principe voor onbeperkte termijn in onze boekhouding opgeslagen, maar in ieder geval voor tenminste 7 jaar (minimale bewaartermijn boekhouding). 

Vermoeden van misbruik melden
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons op via info@stichtingdom-ray.nl.

Heeft u vragen of zorgen omtrent ons privacy beleid en gegevensbeheer, neem contact op met Emily Cohen, voorzitter Stichting Dom-ray, via info@stichtingdom-ray.nl.