Projecten en updates2023-01-30T16:41:50+00:00

Wij staan nooit stil

Om een goed idee te geven van hoe donaties aan onze stichting worden besteed, laten we graag zien aan welke projecten en samenwerkingsverbanden we ons committeren.

Bekijk regelmatig alle ins & outs van onze stichting, onze projecten en onze samenwerkingspartners op deze pagina, en/of volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn om regelmatig updates te ontvangen. Op die manier laten wij graag tot in detail zien dat de hulp die wij dankzij onze donateurs kunnen bieden, ook precies terechtkomt waar het hoort.

CountrySide Education Project

Het CountrySide Education Project geeft kinderen en jongvolwassenen uit het arme boerendorp Kor de mogelijkheid onderwijs te volgen. Wat dit project erg bijzonder maakt, is dat het in 2013 werd opgezet door onze ‘eigen’ Ratana, een voormalig New Future for Children-student.

Ratana is wees en afkomstig uit het arme dorp Kor. Op jonge leeftijd is hij door New Future For Children opgevangen en inmiddels heeft hij een dubbele universitaire opleiding afgerond. Ratana is ontzettend dankbaar voor de kansen die hij via NFC heeft gekregen en hij wilde wat terugdoen. De kansen die hij kreeg, zullen veel andere Cambodjaanse kinderen nooit krijgen, gezien het feit dat zij zeer beperkt toegang hebben tot onderwijs. In 2013 is Ratana met het initiatief gekomen om een onderwijsprogramma in zijn geboortedorp op te starten om zo andere kansarme kinderen te helpen. Uiteraard hielpen wij hem daar maar wat graag bij.

Doorgaans gaan kinderen in Cambodja gewoon naar school. Lessen volgen op een openbare school is gratis. Maar de ‘verborgen’ kosten die met school gepaard gaan – schooluniformen, boeken, enzovoort – blijken voor veel gezinnen te hoog. Het CSEP is gelegen in een arme boerengemeenschap op het Cambodjaanse platteland. De meeste gezinnen leven van de landbouw en moeten rondkomen van minder dan €5,- per dag. Vaak wordt aan jongeren gevraagd mee te helpen op het land, of worden zij naar fabrieken gestuurd om geld te verdienen. School heeft een lage prioriteit. Ratana wilde hierin verandering brengen en motiveert de gemeenschap inmiddels al jaren om onderwijs wél als prioriteit te zien. Aanvankelijk ging Ratana elk weekend naar zijn geboortedorp om in zijn vrije tijd les te geven in een geïmproviseerd klaslokaal. Het project bleek zo populair dat zich in de loop der jaren honderden kinderen hebben aangemeld. Nu heeft het CSEP meerdere leraren in dienst en zijn er meerdere klaslokalen gebouwd.

Het CSEP heeft als voornaamste doel kinderen en hun ouders te motiveren voor onderwijs. We pleiten ervoor dat alle kinderen lessen op de openbare Cambodjaanse school volgen. Mochten kinderen hun boeken voor het reguliere onderwijs niet kunnen betalen, dan zorgen wij dat er kopieën in onze bibliotheek beschikbaar worden gesteld. Als zij hun schooluniform niet kunnen bekostigen, nemen wij deze kosten voor onze rekening. Om naar de vaak verafgelegen school te kunnen reizen stellen we fietsen beschikbaar. Het CSEP biedt daarnaast extracurriculaire lessen in de Engelse taal en in computervaardigheden. Dankzij dit project hebben we een verandering in de mentaliteit van de dorpelingen bereikt: daar waar veel ouders gefocust waren op korte termijn resultaten en hun kinderen vooral lieten bijdragen aan het familie inkomen, zijn de meeste ouders nu overtuigd van het nut van onderwijs. Veel van de leerlingen uit ons project zijn de eersten in hun families die de middelbare school afronden.

Kinderdagopvang en voorschool

Veel gezinnen op het Cambodjaanse platteland leven in extreme armoede. Ouders van jonge kinderen moeten vaak veel werken om hun gezin te onderhouden. Dit werk is vaak ver weg, bijvoorbeeld in de grote stad. Om de zorg voor de kleine kinderen op te vangen, worden oudere broers en zussen thuisgehouden van school. Door middel van een kinderdagopvang en voorschool kunnen wij dit ondervangen. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om al vanaf een jonge leeftijd de ontwikkeling van de kinderen gunstig te beïnvloeden.

We streven ernaar om de allerkleinsten uit onze gemeenschap een veilige omgeving te bieden waar zij spelenderwijs kunnen leren. Ook zal het project de gezondheid van de jonge kinderen bewaken en ervoor zorgen dat ze voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen; belangrijk voor de lichamelijke én de congitieve ontwikkeling. Zo kunnen we de vroege ontwikkeling van de kinderen op meerdere vlakken gunstig beïnvloeden. Zij kunnen zich volledig ontplooien, waardoor ze in de toekomst veel meer mogelijkheden hebben.

Dit project biedt niet alleen de mogelijkheid de vroege ontwikkeling van de peuters te stimuleren. De kinderdagopvang moet ook voorkómen dat broers en zussen thuisblijven van school om voor de jonge kinderen te zorgen. Zo krijgen alle kinderen gelijke kansen om te leren. Daarnaast biedt het ouders en grootouders de mogelijkheid om vaker of langer te gaan werken en zo meer te verdienen voor het gezinsinkomen. Er komen dan meer middelen beschikbaar voor gezondere maaltijden, zorg en onderwijs voor het hele gezin.

Samen met studenten van Hogeschool Windesheim gaan wij dit project de komende periode vorm geven. Wilt u hieraan aan bijdragen? Bijvoorbeeld door het doneren van financiële middelen, materialen, uw kennis of tijd? Wij horen graag van u!

Studiebeurzen

Stichting Dom-ray biedt jongeren uit een achterstandssituatie de mogelijkheid een opleiding te volgen door hen een studiebeurs aan te bieden. In ruil voor deze steun wordt van hen verwacht dat zij met de opgedane kennis en verworven vaardigheden activiteiten ondernemen om iets terug te doen voor hun gemeenschap.

Veel jongeren zijn dankzij onze projecten de eersten in hun families die succesvol hun basisschool en middelbare school afronden. We willen deze jongeren echter ook motiveren om een vervolgopleiding te volgen. Op deze manier wordt hun toekomstperspectief aanzienlijk verbeterd en kunnen zij op hun beurt weer bijdragen aan de ontwikkeling van hun broertjes, zusjes en te zijner tijd ook hun eigen kinderen. Om dit ook voor de allerarmsten uit de gemeenschap mogelijk te maken, verleent Stichting Dom-ray studiebeurzen.

In ruil voor de steun die jongeren van stichting Dom-ray krijgen, vragen we hen tijdens of na hun studie bij te dragen aan onze projecten. Op deze manier vergroten we onze impact en hopen we dat jongeren elkaar inspireren. Zo dragen studenten Engels bij aan onze taallessen en studenten social work verrichten huisbezoeken. Het zijn enkele voorbeelden van hoe ‘onze’ jongeren zelfs tijdens hun studie al een flinke bijdrage leveren aan het versterken van de lokale samenleving.

Wij maken het mogelijk voor jongeren uit een achterstandssituatie om een studiebeurs te krijgen. Hiervoor zijn we continu op zoek naar particulieren – maar ook naar bedrijven – die een student willen sponsoren. Al vanaf €40,- per maand kan een student een universitaire opleiding volgen, maar meer of minder doneren is natuurlijk ook mogelijk: alle beetjes helpen! Commerciële partijen die zakelijk doneren, maar ook particulieren die periodiek doneren, kunnen bovendien gebruik maken van enkele belastingvoordelen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

StudyMatch

Het maken van een studiekeuze is één van de belangrijkste, maar misschien ook wel één van de moeilijkste keuzes in je leven. De keuze die je maakt heeft vanzelfsprekend een grote invloed op je toekomstperspectief. Daarom vinden wij van Stichting Dom-ray het belangrijk dat scholieren goed worden begeleid bij het maken van deze keuze. Met behulp van het digitale platform StudyMatch kunnen scholieren zich oriënteren op verschillende opleidingen en universiteiten en te weten komen wat écht bij hen past.

Een studiekeuze maken is voor iedereen lastig, maar extra ingewikkeld voor jongeren uit een achterstandssituatie. Zij hebben vaak niet de voorzieningen en contacten om alle mogelijkheden goed te onderzoeken. Daarnaast beïnvloeden veel externe factoren de keuze. De keuze die zij maken wordt meestal gebaseerd op het vooruitzicht op een goed salaris of op de wens van de familie, waardoor jongeren vaak niet goed weten wat de studie daadwerkelijk inhoudt. Er wordt bij deze keuze weinig rekening gehouden met hun persoonlijkheid, hun vaardigheden en hun interesses. Er is dan een risico dat deze studenten onvoldoende kunnen meekomen op school, hun plezier in de opleiding verliezen, hun examens niet halen en met hun studie stoppen. Wij hebben daarom een studiekeuzehulp ontwikkeld die Cambodjaanse jongeren helpt een weloverwogen keuze te maken. Zo wordt de kans op slagen aanzienlijk vergroot.

StudyMatch is een gratis toegankelijk online platform dat Cambodjaanse scholieren helpt een weloverwogen studiekeuze te maken. Het biedt een overzicht van alle beschikbare studies en aan welke universiteiten deze te volgen zijn. Er wordt inhoudelijke informatie over de verschillende studierichtingen gegeven en interviews met studenten laten zien hoe is het om een bepaalde studie te volgen. Video interviews met professionals bieden een inkijkje in mogelijke carrière opties. In samenwerking met TalentFocus wordt een persoonlijkheids- en interessetest aangeboden. De uitkomst hiervan wijst de scholier op zijn of haar sterke punten en valkuilen. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan over welke opleidingen mogelijk bij hem of haar passen.

Cambodja is een ontwikkelingsland en dat maakt dat ook het universitaire landschap erg aan verandering onderhevig is. StudyMatch is daarom continu in ontwikkeling. Bent u geïnteresseerd om bij te dragen aan StudyMatch door middel van kennis, kunde en/of middelen? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

MidwayHouse

We vinden het belangrijk dat jongeren succesvolle en zelfstandige leden van de Cambodjaanse samenleving kunnen worden. Om dat te bereiken zijn we in 2010 gestart met het MidwayHouse. Het MidwayHouse biedt niet alleen betaalbare en veilige huisvesting aan studenten tijdens hun vervolgopleiding, maar traint hen ook in vaardigheden die noodzakelijk zijn om een succesvolle transitie naar een compleet zelfstandig bestaan te kunnen maken.

Het MidwayHouse is in 2010 ontstaan uit de behoeften van de scholieren van het toenmalige weeshuis van New Future for Children. Hoewel zij hun middelbare school bijna hadden afgerond en hierna aan een vervolgopleiding zouden gaan beginnen, merkten zij dat ze nog niet klaar waren om op eigen benen te staan. In het tehuis – waar alles collectief geregeld werd – waren zij nog onvoldoende in aanraking gekomen met belangrijke vaardigheden zoals budgetteren en huishouden. De stap van het beschermd wonen in een tehuis naar een compleet zelfstandig bestaan bleek voor hen te groot. Dit is de reden dat het MidwayHouse als veilige tussenstap in het leven is geroepen.

Het MidwayHouse is een huisvestingsproject waar studenten uit een achterstandssituatie bescherming en hulp krijgen vanuit onze organisatie. Onze studentencoördinator begeleidt de studenten tijdens hun studie. Binnen het MidwayHouse worden grote kosten – de huur van het pand, benodigdheden voor de studie, een goede internetverbinding, enzovoort – door ons gedekt. Van de studenten wordt verwacht dat zij een bijbaantje aanhouden om de dagelijkse uitgaven van het huishouden zelf te bekostigen. Daarnaast dienen zij het huishouden zelfstandig te runnen. Zo leren zij voor zichzelf te zorgen. Ons uiteindelijke doel is dat deze jongvolwassenen bij het afronden van hun studie, meteen zelfstandig genoeg zijn om op eigen kracht, met alle geleerde vaardigheden en ervaringen, onderdeel uit te maken van de maatschappij.

Het MidwayHouse is in 2010 ontstaan uit de behoeften van de scholieren van het tehuis van NFC. Inmiddels maken niet alleen studenten uit meerdere tehuizen, maar ook uit andere achterstandssituaties gebruik van het project. Dit zijn veelal jongeren afkomstig van het Cambodjaanse platteland, die een universitaire studie of beroepsopleiding volgen in Phnom Penh. Dankzij de verschillende achtergronden kunnen de studenten ook van elkaars ervaringen leren.

Maatschappelijk werk en gemeenschapsontwikkeling

Zelfredzaamheid loopt als een rode draad door al onze projecten. Daarom focussen we niet alleen op de kinderen zelf, maar bieden we ook steun aan hun families en de gemeenschap als geheel. Op deze manier willen we op een duurzame manier en voor zoveel mogelijk families de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Het voornaamste doel van Stichting Dom-Ray is om de positie van kansarme Cambodjaanse kinderen en jongvolwassenen te versterken. Om dit doel te bereiken is het van belang niet alleen steun te bieden aan het kind zelf, maar ook te investeren in het systeem om het kind heen. Daarom bieden we op verschillende manieren maatschappelijke hulp.

We onderhouden nauw contact met de families van de kinderen die deelnemen aan onze projecten. Er worden geregeld huisbezoeken afgelegd. Op deze manier blijven we op de hoogte van wat er in de gemeenschap leeft en speelt en hoe wij daarin hulp kunnen bieden. Eén voorbeeld is het uitdelen van voedselpakketten aan de families die het door omstandigheden – zoals de financiële gevolgen van de corona pandemie – niet lukt om drie gezonde maaltijden per dag op tafel te krijgen. Op deze manier zorgen we er niet alleen voor dat de kinderen voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen voor een goede groei en ontwikkeling, maar verlichten we ook de financiële druk op het gezin. Zo kunnen zij weer investeren in onderwijs voor hun kinderen. De producten in de voedselpakketten kopen wij weer zoveel mogelijk bij boeren uit de plaatselijke gemeenschap, zodat ook zij hier financieel voordeel van ondervinden.

Onze projecten ontstaan vanuit de behoeften van de gemeenschap. Bij de uitvoering ervan betrekken we vervolgens de leden van de gemeenschap zo veel mogelijk. We weten dat projecten alleen succesvol kunnen zijn als zij breed gedragen worden door de lokale gemeenschap. Waar mogelijk creëren we via onze projecten ook werkgelegenheid en inkomstenbronnen voor de families. Op deze manier helpen wij niet alleen de kinderen zelf, maar versterken we het hele systeem. We hopen voor zoveel mogelijk families op een duurzame manier de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Gezondheid en hygiëne

Veel inwoners van het arme Cambodjaanse platteland hebben nauwelijks toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg. Omdat een goede gezondheid ontzettend belangrijk is voor zowel de lichamelijke als de cognitief-emotionele ontwikkeling van kinderen, streeft Dom-ray ernaar de toegang tot gezondheidszorg voor deze leden van de gemeenschap te verbeteren.

Stichting Dom-ray helpt Cambodjaanse kansarme kinderen en jongvolwassenen aan een beter toekomstperspectief. Hiervoor onderneemt zij allerlei projecten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. Omdat een gezonde leefstijl en een goede gezondheid ontzettend belangrijk zijn voor zowel de lichamelijke als de cognitieve ontwikkeling, onderneemt de stichting ook activiteiten op het gebied van preventieve en curatieve zorg.

Veel inwoners van het arme Cambodjaanse platteland hebben nauwelijks toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg. Dom-ray streeft ernaar om hier verandering in te brengen; door middel van een health outreach programma brengen wij de zorg naar hen. Teams van verpleegkundigen, dokters en andere zorgverleners reizen af naar onze plattelandsgemeenschap en bieden daar zowel curatieve als preventieve zorg. Voorlichting over hygiëne en een gezonde levensstijl is daarvan een belangrijk onderdeel.

Stichting Dom-ray bundelt graag krachten; om van elkaar te leren, elkaar te helpen en zo een nóg grote impact te maken. Om het health outreach project mogelijk te maken is een samenwerking aangegaan met Hospital Beyound Boundaries Phnom Penh, een organisatie die veel ervaring heeft met het bieden van gezondheidszorg in achtergestelde gemeenschappen. Maar wat nog mooier is? Het health outreach project is opgezet en wordt steeds verder verbeterd door studenten verpleegkunde van Windesheim Hogeschool. De studenten kunnen zich gedurende een aantal maanden in het kader van de minor International Sustainable Development inzetten voor dit project. Het biedt hen de mogelijkheid om ervaring op te doen in een ander gezondheidsstelsel en kennis te maken met ontwikkelingswerk. En onze gemeenschap krijgt er een steeds mooier project voor terug – win-win dus!

Community Education Program Phnom Penh

Het Community Education Program biedt kinderen uit een buitenwijk van Phnom Penh de mogelijkheid gratis extra curriculaire lessen te volgen.

New Future for Children (NFC) is de Cambodjaanse partnerorganisatie van Stichting Dom-ray. NFC is in 2003 opgericht om zo’n 100 kansarme kinderen een veilig onderkomen en onderwijs te kunnen bieden. Door de jaren heen is NFC getransformeerd van een weeshuis naar gemeenschapscentrum en heeft zij samen met Stichting Dom-ray allerlei dochterprojecten opgezet.

Het Community Education Program biedt kinderen uit de omgeving van NFC de mogelijkheid om gratis lessen in de Engelse en Cambodjaanse taal te volgen. Ook biedt het computerlessen aan en worden er sport- en creatieve activiteiten georganiseerd. Alhoewel de kosten van NFC’s gemeenschapscentrum veelal uit andere bronnen worden gefinancieerd, draagt Dom-ray zo nodig ook aan dit project bij.

Ga naar de bovenkant