Dom-ray verstrekt studiebeurzen aan Cambodjaanse studenten uit een achterstandspositie. Deze studenten dragen vervolgens weer hun steentje bij door met de opgedane kennis zelf projecten te ondernemen waarmee zij de mensen uit hun geboortedorp vooruit helpen. Hierdoor is niet alleen de student gebaat bij zijn studiebeurs, maar de hele gemeenschap.
Eén van die studenten is Horn. Horn begint binnenkort aan het laatste jaar van zijn studie “Animal science”. Om uit te vogelen waarmee hij de gemeenschap het meeste kan helpen, heeft hij vooronderzoek gedaan. Hij heeft interviews afgenomen om erachter te komen over welk aspect van de veehouderij de dorpelingen meer willen leren. Uit dit vooronderzoek komt naar voren dat de boeren uit zijn dorp graag meer willen leren over het houden van kippen. Hij zal ze hierin gaan trainen en de families ondersteunen in de opzet van hun eigen kleine pluimveehouderij. Een heel mooi project!