Maak kennis met de scholarship studenten van 2022.
Theara is 20 jaar en is dit jaar gestart met de studie Marketing aan de National University of Management. Haar oudere broers en oudste zus hebben hun middelbare school om financiële redenen niet kunnen afmaken. Haar 3 jaar oudere zus Thearoth is ook een scholarship student bij ons. Theara wilt graag het voorbeeld van haar zus volgen en studeren. Zij wilt haar dromen waar maken en een betere toekomst voor haar en al haar familieleden creeëren.
Panha is ook 20 jaar en is begonnen aan de studie Civil Engineering aan Norton University. Panha heeft 3 oudere broers, waarvan er slechts één een vervolgopleiding heeft genoten. De andere jongens zijn ook om financiële redenen vroegtijdig met hun school moeten stoppen. Zijn jongere broertje gaat nog naar de middelbare school. Panha wilt graag Civil Engineering studeren omdat hij zo hoopt te kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van zijn land. Hij hoopt binnen deze ‘booming’ sector ook een goede baan te kunnen vinden en zo een beter toekomstperspectief voor zichzelf en zijn familie te verzekeren.
 
Wilt u persoonlijke sponsor worden van een student? Voor ongeveer 40 Euro per maand kunt u een universitaire studie bekostigen. U krijgt dan geregeld updates over de student die u sponsort. En omdat Stichting Dom-ray een ANBI is, zijn uw periodieke giften ook nog eens volledig aftrekbaar van uw inkomensbelasting! Neem contact met ons op voor meer informatie.