Een betere toekomst voor Cambodjaanse jongeren

Stichting Dom-ray versterkt de positie van kansarme Cambodjaanse kinderen en jongvolwassenen door hen onderdak, onderwijs en ondersteuning te bieden

Doneer geld, kennis of kunde

Een kleinschalige stichting met grootschalige impact

Samen met lokale en internationale organisaties helpt Stichting Dom-ray Cambodjaanse kansarme kinderen en jongvolwassenen aan een beter toekomstperspectief. Wij kiezen ervoor om deze jongeren in hun kracht te zetten. Onze steun stelt ze in staat om eigenhandig hun kansen in het leven, maar ook hun directe leefomgeving, structureel te verbeteren. We doen dat door kleinschalige initiatieven en projecten op te zetten die lokaal gerund en beheerd worden. Zo weten we zeker dat onze hulp niet alleen op de korte termijn, maar juist ook op de lange termijn een wezenlijk verschil maakt.

Leer ons beter kennen

Onze projecten en partnerschappen

Dom-ray investeert in (en assisteert bij) een aantal projecten in Cambodja, die ter plaatse grotendeels door lokale mensen gerund worden. Door specialistische kennis van dichtbij te betrekken bij verbeterprojecten, snijdt het mes aan twee kanten: de lokale verbinding is groot, doordat mensen de mogelijkheid krijgen om al werkend in hun eigen leefomgeving te investeren.

Naast het groeiende aantal projecten dat we opzetten en onderhouden, werken we ook veel in partnerverband aan het verbeteren van de leefomstandigheden en mogelijkheden voor kansarme jongeren in Cambodja. Kennisuitwisseling en fondsenwerving spelen daarbij een grote rol. Wilt u op de hoogte blijven van onze projecten en samenwerkingsverbanden? Bekijk dan regelmatig de project-updates op onze website, schrijf u in voor de nieuwsbrief en/of volg ons op social media.

Bekijk alle updates

Steun ons op een manier die bij u past

Met elke donatie van kennis, kunde of middelen vergroten wij onze slagkracht. Dankzij de hulp van onze donateurs kunnen wij een alsmaar groeiende groep kinderen en jongvolwassenen helpen om hun dromen te verwezenlijken. Met elke handreiking die wij krijgen, kunnen we niet alleen beter in hun dagelijkse behoeften voorzien, maar wordt ook hun toekomstperspectief aanzienlijk vergroot. 

Bent u benieuwd hoe u ons kunt helpen? We vertellen u er graag meer over, maar we staan ook open voor suggesties!

Doneer geld, kennis of kunde